Holdvilág-árok

Holdvilág-árok | Documentary

This film has no subtitles and all following content will be in Hungarian.

The film was intended for audience in Hungary and was presented on a National Documentary Film Festival. It was also available on DVD.


A Holdvilág-árok kedvelt kirándulóhely a Visegrádi-hegységben, Pomáztól északnyugatra, körülbelül hat kilométernyi távolságban. Ezen túlmenően azonban ősi temetkezési, kultikus helynek is tartják, egyes feltevések szerint ezen a területen állt egykor Attila városa (Sicambria, Ecilburg).Egy másik feltételezés szerint Árpád fejedelmet itt temették el. Ezek az elméletek mindmáig nem nyertek tudományos igazolást, de bizonyításukra már több kísérletet tettek, a területen régészeti feltárásokat folytattak.

A Duna-Ipoly Nemzeti Park területén található az 556 méteres Nagy Csikóvár. Ennek déli lejtőjén kis tavacskák, úgynevezett „Tólakok” vannak jégkorszakból visszamaradt növényritkaságokkal, itt húzódik a Holdvilág-árok.

Kiskovácsi vagy Lajosforrás felől gyalogosan megközelíthető.

Látogatása nedves időben a csúszásveszély miatt nem javasolható, mivel nehéz és sokszor nem veszélytelen mászás után közelíthető csak meg.Közvetlenül az úgynevezett Meteor-létrán lehet leereszkedni az árokba, bár némi kerülővel egy meredek lépcsőn is elérhető. Az 1980-as években az árokból kivezető megáradt patak elsodort egy főleg iskolásokból álló csoportot valamint az átvezető fahidakat, ezeket azóta sem pótolták.

Scherf Emil szerint a Holdvilág-árok és környékének mintegy 150-200 méter vastag piroklasztikus rétegei harmadkori üledékekre települtek. A legalsó réteg gránátos biotit-andezit.
Ezen pedig többnyire hipersztén amfiból-andezittufa, illetve agglomerátum padok vannak. A tufarétegekben 20-40 centiméter vastag, helyenként kiékelődő mészkőbreccsás gránátos betelepülések fordulnak elő.

Filmünk megpróbál betekintést nyújtani a Holdvilág-árok rejtelmeibe. Reményeink szerint a DVD megtekintése után a túrázni vágyók kedvet kapnak, hogy megismerjék ezt a rövid, ámde élményekkel teli útvonalat.

Amennyiben DVD-t kíván rendelni, az alábbi címen megteheti: chris@kovacsfilm.hu
Amennyiben iskolák, klubok számára kívánnak rendelni, úgy – mennyiségtől függően – akár 50% kedvezményt is kaphatnak.

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.